Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 1878 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 04-02-2020
10:00
 1  Açılış Yoklama.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 04-02-2020
10:00
 2  03.01.2020 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 04-02-2020
10:00
 3  İlçemiz Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 ha alana ilişkin Belediye Meclisi’mizin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Konak Mahallesi 13660 ada 2 ve 3 parseller üzerinde 08.05.2012 tarih ve 299 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onanmış plan değişikliği ile verilen yapılaşmaya ilişkin Kütle nizam müktesep hakların korunması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih ve 66 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
1.Dosya
2.Dosya
 04-02-2020
10:00
 4  Macun Mahallesi 240 ada 6 parseldeki Tescilli Köy Enstitüsü Yapılarının ve Koruma alanın planlara işlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 126 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
 04-02-2020
10:00
 5  İlçemizde emekli, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla merkezi bir parkımızın içinde onların rahatça zaman geçirebileceği, içinde mescidi olan küçük bir kütüphanesi vb. gibi sosyal faaliyet alanlarının bulunduğu bir tesisin yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 16.01.2020 tarih ve 50 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 15.01.2020 tarihli Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2020 tarihli Raporu.  Fen İşleri Müdürlüğü  
4.Dosya
 04-02-2020
10:00
 6  Aksu İlçemizde yapımı devam eden kent meydanı ve kaymakamlık binası önünde yer alacak olan parka ezelden ebede kadar Türk-İslam davasına gönül vermiş bu uğurda gözlerini kırpmadan gül bahçesine girercesine Dini, Vatanı ve Milleti için şehadetlik makamına erişmiş olan tüm şehitlerimize ithafen şehitler parkı isminin verilmesini ve Şehitler Parkı içerisinde yer alacak şekilde Türk-İslam Devlet Büyüklerimizin isimlerine yakışır büstlerinin ve yaşamış oldukları dönemleri tanıtan bilgilendirme tabelalarının yapılarak, gelecek nesillerimize kendi öz Milli ve manevi değerlerimizin yol göstermesi, ilham vermesi, örnek alınması hususunda gerekli çalışmalarının yapılması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.01.2020 tarih ve 8 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 15.01.2020 tarihli Raporu.  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  
 04-02-2020
10:00
 7  Belediyemiz sınırları içinde arsalı ev olarak geçen kadastro parsellerine ait Emlak vergisi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.01.2020 tarih ve 136 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2020 tarihli Raporu.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
5.Dosya
 04-02-2020
10:00
 8  Denetim Komisyonu çalışmalarında yararlanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23. maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Kurumu dışından bir uzman kişinin görevlendirilmesi, görevlendirilen kişinin kaç gün çalışacağı ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili Denetim Komisyonu Başkanlığının 21.01.2020 tarihli ve 3 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 04-02-2020
10:00
 9  Antalya Kadastro Müdürlüğünün 14.01.2020 tarihli ve E.143771 sayılı yazısında " Cumhuriyet Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında: kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Belediye Meclisince 03.12.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile bilirkişi olarak seçilen Şeref METİN, Orhan METİN ve Osman METİN'in yerine 3 kişinin bilirkişi olarak seçilmesi " istenilmektedir. Bu nedenle yazıda İsmi belirtilenlerin yerine yeni bilirkişi seçiminin yapılması ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 20.01.2020 tarihli ve 68 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
6.Dosya
 04-02-2020
10:00
 10  Boztepe Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a Güncelleme Yasası ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 kişinin bilirkişi olarak seçilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2020 tarih ve 106 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
7.Dosya
 04-02-2020
10:00
 11  Çalkaya Mahallesi 2306 ada 4 parsel üzerinde, 6 m2'lik ATM yeri olarak kiralanan yerin 01.05.2020 tarihinde kiralama süresi biteceğinden yeniden kiralama işlemleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden Belediye sınırları içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aksu-Antalya Şubesine ve diğer Bankalara 10 yıla kadar ATM Cihazı Yeri Kiralanması işlemlerinin yapılması için encümene ve sözleşme yapmaya Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.01.2020 tarih ve 19 sayılı yazısı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
8.Dosya
 04-02-2020
10:00
 12  Macun Mahallesi 52 ada 1 parsel, 264 ada 1 parsel, 118 ada 2 parsel, 116 ada 4 parsel ve Plan Hükmü değişikliklerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişiklikleri, Belediyemiz Meclisi’nin 15.10.2019 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2019 tarih ve 725 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine askı süreci olan 09.12.2019 tarih ila 09.01.2020 tarihleri arasında 13434 ada 13 parsele ilişkin yapılan (bir) adet itirazın görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih ve 65 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
9.Dosya
 04-02-2020
10:00
 13  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 7. derece boş kadro olan veteriner hekim kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece psikolog, 7. derece boş kadro olan sağlık memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece hemşire, 8. derece boş kadro olan temizlik hizmetlisi kadrosunun kaldırılarak yerine 9. derece çocuk gelişimcisi, 5. derece boş kadro olan memur kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece çocuk eğitimcisi, 7. derece boş kadro olan memur kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece çocuk eğitimcisi, 5. derece boş kadro olan memur kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece çocuk eğiticisi, 10. derece boş kadro olan veznedar kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece çocuk eğiticisi, 5. derece boş kadro olan temizlik hizmetlisi kadrosunun kaldırılarak yerine 8. derece eğitmen, 9. derece boş kadro olan ambar memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece mimar, 10. derece boş kadro olan mutemet kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece mimar, 6. derece boş kadro olan bilgisayar işletmeni kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece şehir plancısı, 11. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece mühendis, 10. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 7. derece mühendis, 9. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 9. derece tekniker, 9. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 9. derece tekniker, 8. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 9. derece tekniker, 8. derece boş kadro olan şoför kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece teknisyen, 6. derece boş kadro olan tahsildar kadrosunun kaldırılarak yerine 10. derece teknisyen kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli ve 162 sayılı yazısı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
10.Dosya
 04-02-2020
10:00
 14  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2020 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 163 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
11.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .