Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 1808 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 02-12-2020
10:00
 1  Açılış Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-12-2020
10:00
 2  04.11.2020 Tarihli toplantı tutanağının okunması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-12-2020
10:00
 3  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. fıkrasının Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur hükmü gereğince 2020 Yılı Kasım Ayı içerisinde yapılan atamalara ilişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2020 tarihli ve 6316 sayılı bilgilendirme yazısı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
1.Dosya
 02-12-2020
10:00
 4  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2021 yılında hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2021 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 6323 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
2.Dosya
 02-12-2020
10:00
 5  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereğince, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personellere 2021 yılı için ödenecek olan maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün 18.11.2020 tarihli ve 6216 sayılı yazısı.  Zabıta Müdürlüğü  
3.Dosya
 02-12-2020
10:00
 6  Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Macun tapulamasına ait 309 ada 1 parsel, 310 ada 1 parsel, 311 ada 2 ve 3 parseller, 312 ada 2 ve 3 parseller, 313 ada 1 parsel, 314 ada 1 parsel ve 13461 ada 1, 2 ve 3 parseller ile Çalkaya tapulamasına ait 47, 72, 73, 74, 76, 77, 78 adalar ve çevresine ilişkin yaklaşık 25.6 ha alanı kapsayan, 17.11.2020 tarihli sözleşmeye istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 6379 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
4.Dosya
 02-12-2020
10:00
 7  Barbaros Mah. 16 ada 1 parsel sayılı taşınmazın "Kamu Hizmet Alanından" Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 6217 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
5.Dosya
 02-12-2020
10:00
 8  Fatih Mahallesi 68 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 6214 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
6.Dosya
 02-12-2020
10:00
 9  Fettahlı Mahallesi 102 ada 744 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 6215 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 12.11.2020 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
7.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .