Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 1775 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 04-09-2018
10:00
 1  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 04-09-2018
10:00
 2  03.07.2018 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 04-09-2018
10:00
 3  Macun Mahallesi sınırları içerisinde O25b-02c-3a Uygulama İmar Planı paftasına giren park alanlarında trafo planlaması amacıyla, Akdeniz Elektrik Dağıtım Tesis Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait dosyanın görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.08.2018 tarihli ve 885 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
1.Dosya
 04-09-2018
10:00
 4  Belediyemize ait Antalya İli Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi 164 ada 9 nolu parselde bulunan arsa niteliğindeki 555,00 m2 yüzölçümlü 31/111 (155,00 m2) Aksu Belediyesine ait hissenin aynı parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.08.2018 tarih ve 79 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
2.Dosya
 04-09-2018
10:00
 5  Antalya İli Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi Patırlar Mevkiinde bulunan, 173 ada 39 nolu parsel, tarla niteliğinde, 3602.03 m² yüzölçümlü, tamamı Aksu Belediyesi’ne ait parsel üzerine, yöre vatandaşlarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Belediyemizce Sportif Tesis yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle, bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.08.2018 tarihli ve 78 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
3.Dosya
 04-09-2018
10:00
 6  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlar, parklar, bahçeler, oyun alanları, kaldırımlar, halk plajları vb. alanların çoğalması ve bu alanların yapım ile bakımlarının yapılmasında Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçların yetersiz olması sebebiyle bir adet minivan tipi araç alınması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.08.2018 tarihli ve 155 sayılı yazısı.  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  
4.Dosya
 04-09-2018
10:00
 7  Belediyemizce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetlerinde, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitinde ve diğer kültürel ve sosyal faaliyetlerimizde kullanılmak üzere bir adet 5 kişilik minivan tipi bir aracın alınması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.08.2018 tarihli ve 128 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
5.Dosya
 04-09-2018
10:00
 8  Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan çift kabin araçların iş yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması sebebiyle, iş ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir adet çift kabin kamyonet alınması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 15.08.2018 tarihli ve 1426 sayılı yazısı.  Fen İşleri Müdürlüğü  
6.Dosya
 04-09-2018
10:00
 9  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakımevinin bina inşaatının yapımını üstlenen Şahin Harun KIRBIYIK isminin verilmesi ve Antalya Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırkbıyık Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.08.2018 tarihli ve 139 sayılı yazısı  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
7.Dosya
 04-09-2018
10:00
 10  Belediyemizce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evine, kayıt için alınacak aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.08.2018 tarihli ve 140 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
8.Dosya
 04-09-2018
10:00
 11  Mandırlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3263 parselle ilgili Fatih ÇETİN tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı dosyanın görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.08.2018 tarihli ve 962 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
9.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2018 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .