Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 2798 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 01-07-2020
10:00
 1  AÇILIŞ  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-07-2020
10:00
 2  03.03.2020 ile 10.04.2020 tarihli Meclis Toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-07-2020
10:00
 3  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 5. fıkrası gereğince 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemini kapsayan Denetim Komisyonu Raporunun meclisin bilgisine sunulması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 673 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
 01-07-2020
10:00
 4  Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Aksu İlçe Müftülüğü tarafından fiilen İbadet ve Dini Hizmetlerde kullanılan, Mülkiyeti Belediyemize ait: 15 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinin d. bendine istinaden resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, İbadet ve Dini hizmetlerde kullanılması amacıyla, Aksu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına, 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis yapılması ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve 47 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.03.2020 Tarihli raporu.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
1.Dosya
 01-07-2020
10:00
 5  5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki Encümen üyesinin seçiminin yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 125 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
2.Dosya
 01-07-2020
10:00
 6  5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere , İmar Komisyonunda görev alacak üye sayısının en az üç en fazla beş kişi olarak belirlenmesi ve belirlenecek üye sayısına göre İmar Komisyon üyelerinin seçiminin yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 123 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
3.Dosya
 01-07-2020
10:00
 7  5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışması Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan Bütçe Komisyonununda görev alacak üye sayısının az üç en fazla beş kişi olarak belirlenmesi ve belirlenecek üye sayısına göre Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçiminin yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih ve 124 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
4.Dosya
 01-07-2020
10:00
 8  5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve 568 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
5.Dosya
 01-07-2020
10:00
 9  Belediyemiz 2019 Mali yılı Bütçe gelir ve gider kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.05.2020 tarihli ve 613 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
 01-07-2020
10:00
 10  Macun Mahallesi 224 ada 4 parsel nolu arsa niteliğinde 671,59 m2 yüz ölçümlü yerde, 205/2400(57,36 m2) Belediyemize ait hissenin 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden bulunduğu parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23.06.2020 tarih ve 75 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
6.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .