Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 8025 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 05-11-2019
10:00
 1  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 05-11-2019
10:00
 2  01.10.2019, 15.10.2018 ve 21.10.2019 tarihli meclis toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 05-11-2019
10:00
 3  Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilen Selahattin ÖZ'ün 21.10.2019 tarihli dilekçesi ile İyi partiden ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı, eksilen Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üye dağılımına göre İyi Parti Kontenjanından açık oyla bir kişinin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve 526 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
1.Dosya
 05-11-2019
10:00
 4  Belediyemiz sınırları içerisinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında bır takım sorunların oluşması nedeni ile sorunların çözümüne yönelik plan notu kararlarının alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Hükümleri teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.10.2019 tarihli ve 1114 sayılı yazısı  Plan ve Proje Müdürlüğü  
2.Dosya
 05-11-2019
10:00
 5  Aksu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığına sunulan Fettahlı Mahallesi’nde Eğitim Alanları planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2019 tarihli ve 568 sayılı kararı ile onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.10.2019 tarih ve 1091 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
 05-11-2019
10:00
 6  Belediyemize 19.09.2019 Tarihli ve 9659- 2584 kayıt numaralı dilekçe ile müracaatta bulunan Çamköy Mahallesi Muhtarı Mustafa KARAÇALI'nın 67 Sokak ve civarında yaşayan vatandaşların tapuları Çamköy olarak geçtiği ve Mahalle olarak Cihadiye sınırları içerisinde kaldığı bu sebepten dolayı yaşanan adres sıkıntılarının çözümü için mahalle sınır değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2019 tarihli ve 927 sayılı yazısı.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
4.Dosya
 05-11-2019
10:00
 7  Mülkiyeti Belediyemize ait Yurtpınar Mahallesi 13571 ada 105 parsel üzerinde Mustafa Kemal ATATÜRK Caddesi 13571 ada 105 parsel içerisinde No: 235-A nolu 100 m2 dükkanı, 235-B nolu 150 m2 depoyu ve 1000 m2 lik depo alanını, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendine istinaden 2960 Sayılı Yurtpınar Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz kullanım tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve 141 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
5.Dosya
 05-11-2019
10:00
 8  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 5. derece dolu kadro olan tekniker kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgiliİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.10.2019 tarihli ve 1438 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
6.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .