Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 2689 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 03-03-2021
10:00
 1  Açılış ve Yoklama .  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-03-2021
10:00
 2  03.02.2021 ile 05.02.2021 Tarihli Meclis Toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-03-2021
10:00
 3  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 3. derece dolu kadro olan Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1. derece Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve 10. derece boş kadro olan teknisyen kadrosunun kaldırılarak, yerine 7. derece çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.02.2021 tarihli ve 1466 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.02.2021 tarihli raporu.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
1.Dosya
 03-03-2021
10:00
 4  Çamköy Mahallesine Fadime Ferah ÇEÇEN'in yaptırmış olduğu A.S.M. (Aile Sağlık Merkezi) binasına 'ŞABAN-MERYEM KOCADEMİR' isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2021 tarihli ve 1762 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 16.02.2021 tarihli raporu  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
2.Dosya
 03-03-2021
10:00
 5  Belediyemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan alanlarda yapı ruhsatı talep edilen parseller için sunulan projelerin incelenmesi aşamasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer İlçe Belediyeleri ile uygulama farklılıklarının meydana geldiği ve bahse konu farklılıkların çözümüne yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Hükümleri ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ve 1717 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 16.02.2021 tarihli raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
 03-03-2021
10:00
 6  Çalkaya Mahallesi Kötekli Mevkii 13466, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473 ve 13474 adaların değişen orman sınırlarına göre yeniden düzenlemesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.11.2020 tarih ve 731 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ve 1716 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
4.Dosya
 03-03-2021
10:00
 7  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet mini eksvatör iş makinesi alınması ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih ve 1835 sayılı yazısı.  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  
5.Dosya
 03-03-2021
10:00
 8   Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Belediyemize devir alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli ve 1834 sayılı yazısı.  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  
6.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2021 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .