Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 01-02-2023
14:00
 1  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-02-2023
14:00
 2  03.01.2023 tarihli meclis toplantı tutanaklarının okunması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-02-2023
14:00
 3  Aksu Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16.01.2023 tarihli ve 29632 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2023 tarihli raporu.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
1.Dosya
 01-02-2023
14:00
 4  Aksu Belediye Spor Kulübünde başarı gösteren sporculara ödül verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.01.2023 tarihli ve 30040 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.01.2023 tarihli raporu.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
2.Dosya
 01-02-2023
14:00
 5  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereğince, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personellere 2023 yılı için ödenecek olan maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün 13.01.2023 tarihli ve 29522 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2023 tarihli raporu.  Zabıta Müdürlüğü  
3.Dosya
 01-02-2023
14:00
 6  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2023 yılında hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2023 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.01.2022 tarih ve 29525 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2023 tarihli raporu.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
4.Dosya
 01-02-2023
14:00
 7  Altıntaş Mahallesi, 15498 ada 4 parselde tamamı 1.900,00 m2 olan taşınmazın, Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/1525 Esas, 15/09/2014 tarih ve 2014/455 sayılı kararı ile 1.292,00 m2'si Belediye hissesi olarak Belediyemiz adına 15/12/2022 tarihinde tescili gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazla ilgili olarak diğer hissedar tarafından Antalya 13.Noterliğinin 19.08.2022 tarih ve 20303 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı Sözleşmesine istinaden Akademi Mühendislik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, Diğer hissedarın talebi üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması için söz konusu sözleşmeyi imzalama, uygun görülen değişiklikleri yapma, işbu sözleşmenin uygun görülmemesi durumunda yeni sözleşme yapma, hisse alma veya satma yetkisinin Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.01.2023 tarihli ve 30018 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
5.Dosya
 01-02-2023
14:00
 8  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 409. maddesinin 1. fıkrası 617. maddesi ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarında bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Anonim ve Limitet şirketlerinin her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren iç (3) ay içinde olağan genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle Aksu Belediyesi Personel Anonim Şirketi ve Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 2022 yılı genel kurulu yapılacağından Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.01.2023 tarihli ve 29863 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
6.Dosya
 01-02-2023
14:00
 9  Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Mandırlar tapulaması 19 ada 1 parsel batısında bulunan park alanında trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.01.2023 tarihli ve 28946 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
7.Dosya
 01-02-2023
14:00
 10  Kundu (Özlü) Mahallesini kapsayan 73 hektar alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Belediye Meclisimizin 05.10.2022 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2022 tarih ve 993 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na askı süreci olan 28.11.2022 tarih ile 28.12.2022 tarihleri arasında 25 (yirmi beş) adet itirazda bulunulmuş olup, itirazların mecliste görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 04.01.2023 tarihli ve 29032 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
8.Dosya
9.Dosya
10.Dosya
11.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa