Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 01-12-2023
14:00
 0  Açılış ve Yoklama.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-12-2023
14:00
 0  01.11.2023 Tarihli Meclis Toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 01-12-2023
14:00
 0  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereğince, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personellere 2024 yılı için ödenecek olan maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün 23.11.2023 tarihli ve 43709 sayılı yazısı.  Zabıta Müdürlüğü  
1.Dosya
 01-12-2023
14:00
 0  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 5. derece dolu kadro olan veteriner hekim kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece veteriner hekim kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2023 tarihli ve 43709 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
2.Dosya
 01-12-2023
14:00
 0  2023 yılı Sayıştay Denetimi ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu niteliğinde olmadığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi (d) bendine istinaden bedelsiz tahsis yapılamayacağı belirtildiğinden: Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14613 ada 464 nolu, 890,61 m² yüzölçümlü parselin tahsisine ilişkin Belediye Meclisimizin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararının yine Antalya İli Aksu İlçesi Kundu Mahallesi Kundu Caddesi No:181 nolu 1. Kat 100 m² yüzölçümlü zemin katın tahsisine ilişkin Belediye Meclisimizin 20.05.2021 tarihli ve 72 sayılı kararının, yine Antalya İli Aksu İlçesi Yurtpınar 13571 ada 105 parsel içerisinde bulunan, 235-A nolu 100 m² Dükkan, 235-B nolu 150 m² Depo ve 1000 m²’lik Depo Alanının tahsisine ilişkin Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarihli ve 156 sayılı kararlarının iptal edilmesi ve bahse konu taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddesine istinaden, 10 yıl süre ile kiralanması için, Encümene, Sözleşme yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.11.2023 tarihli ve 43637 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
3.Dosya
 01-12-2023
14:00
 0  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 1. derece kadro olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 1. derece Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 tarihli ve 43818 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
4.Dosya
 01-12-2023
14:00
 0  5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinde yer alan "Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur." hükmü uyarınca Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2023 tarihli ve 43819 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
5.Dosya
 01-12-2023
14:00
 0  Başpehlivan Mehmet Yeşil YEŞİL'in isminin Karaöz Mahallesinde bulunan uygun bir sokağa veya caddeye verilmesi konusunun görüşülmesi.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  

 

Yazıcı Dostu Sayfa