Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 08-04-2024
10:00
 1  Açılış Yoklama.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 2  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesinde "Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer." hükmü gereğince, Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oyla iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçiminin yapılması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 3  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesinde "Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer. İki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar." hükmü gereğince, Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oyla iki yıl süre ile görev yapmak üzere, iki asil Katip Üye, iki Yedek Katip Üye seçiminin yapılması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 4  5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere 2 Encümen üyesinin seçiminin yapılması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 5  5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar Komisyonunda görev alacak üye sayısının en az üç en fazla beş kişi olarak belirlenmesi ve belirlenecek üye sayısına göre İmar Komisyon üyelerinin seçiminin yapılması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 6  5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışması Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan Bütçe Komisyonunun da görev alacak üye sayısının az üç en fazla beş kişi olarak belirlenmesi ve belirlenecek üye sayısına göre Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçiminin yapılması  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 7  Akdeniz Belediyeler Birliğinin 01.04.2024 tarih ve 28 sayılı yazısına istinaden Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisinde görev yapmak üzere iki asil bir yedek üyenin belirlenmesi.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 8  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 4. fıkrasında "Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. hükmü gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 01/01/2023 - 31/12/2023 dönemini kapsayan Denetim Komisyonu Raporunun meclisin bilgisine sunulması  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 9  Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 10  4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu uyarınca, yetkili sendika ile Belediyemiz arasında Toplu İş Sözleşmesi, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi görüşmesi yapılması, sözleşme metni imzalanması için Belediye Başkanı İsa YILDIRIM’a yetki verilmesi.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 11  Aksu Belediyesi Personel Anonim Şirketi ve Aksu Birlik İnşaat Turizm İşletmeciliği İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yapılacak olan Genel Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 12  5393 sayılı Kanunun 20. maddesinin 5. fıkrasında "Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." hükmü gereğince meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarlarla kaydedilmesi konusunun görüşülmesi.  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  
 08-04-2024
10:00
 13  5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi  Mali Hizmetler Müdürlüğü  

 

Yazıcı Dostu Sayfa