Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 3369 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 17-05-2021
14:00
 1  Açılış, Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 17-05-2021
14:00
 2  01.04.2021 Tarihli Meclis Toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 17-05-2021
14:00
 3  Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan alanlara ilişkin daha hızlı, kaliteli, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunabilmek, Belediyemizin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlar ile, ilgili yönetmelik ve kurallara uygun ve uyumlu bir şekilde veri alışverişini sağlamak, hizmetleri yerine getirme esnasında günümüz teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçlarını kullanarak karşılayabilmek amacıyla internet üzerinden imar durumu uygulaması hazırlanarak Belediyemiz resmi web adresi üzerinden kısmen “Test Yayınına” başlanmıştır. Bölgemizdeki alanlarda yıllara sair yapılan İmar Planlarının teknik olarak web üzerinden yayına hazır hale getirilmesi ile bölgemizdeki imar planlarının tamamının web üzerinden sunumunu faaliyete geçirileceği konusunda Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.04.2021 Tarihli ve 4079 Sayılı yazısı  Plan ve Proje Müdürlüğü  
1.Dosya
 17-05-2021
14:00
 4  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet en az 30 tonluk paletli eksvatör, 8 adet hafriyat kamyonu, 1 adet çift kabin kamyonet, 1 adet çift kabin pick up, 1 adet en az 16 tonluk lastikli eksvatör ve 1 adet beko looder (kazıcı yükleyici)’ in satın alınması veya şartsız bağış (hibe) yoluyla edinilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.04.2021 tarihli ve 3886 sayılı , 26.04.2021 tarihli ve 4067 Sayılı yazıları  Fen İşleri Müdürlüğü  
2.Dosya
 17-05-2021
14:00
 5  Fatih Mahallesi 68 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süreci olan 08.03.2021 tarih ila 08.04.2021 tarihleri arasında yapılan bir (1) adet itiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.04.2021 tarihli ve 3995 sayılı yazısı  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
 17-05-2021
14:00
 6  Güneş Enerjisi, Santrali yapım işi için İller Bankası A.Ş.’ den 2.000.000,00 TL. kredi kullanılması, krediye konu her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil ŞAHİN'in yetkilendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.04.2021 tarihli ve 3833 sayılı yazısı.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
4.Dosya
 17-05-2021
14:00
 7  Mülkiyeti Belediyemize ait Çalkaya Mahallesi Mevlana Caddesi No:7 de bulunan 35 m² yüzölçümlü taşınmazın İlçemizde bulunan Şükrullah Kur'an Kursu ve diğer Kur'an Kurslarının hizmetleri ile dini, hayri, kültür ve eğitim hizmetlerinde değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinin d. bendine istinaden resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde, kullanılması amacıyla, Aksu Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına, 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve 4068 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
5.Dosya
 17-05-2021
14:00
 8  Antalya İli Aksu İlçesi Kundu Mahallesi Kundu Caddesi No:181 1.kat 100 m² Kundu Muhtarlık Binasının : 5393 sayılı Belediye Kanunun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden, tahsisi yapılan yerin bakım, onarım ve tadilat işlemleri, elektrik, içme suyu vb. masrafları tahsis edilene ait olmak üzere, tadilatının 1045 Sayılı Aksu Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yaptırılması şartıyla, , resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde, tarımsal faaliyet amacıyla,1045 Sayılı Aksu Tarım Kredi Kooperatifi adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve 4069 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
6.Dosya
 17-05-2021
14:00
 9  5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c bendine göre “(Değişik: 2/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” İbaresine istinaden: Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği olarak: “Afet ve Acil Durumlar Ortak Hizmet Projesi” kapsamında afet acil durum çalışmaları, Hava, deniz ve kara koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek için, Protokol yapmaya Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih ve 4206 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
7.Dosya
 17-05-2021
14:00
 10  22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince: 6. Derece dolu kadro olan Programcı kadrosunun kaldırılarak 3. Derece Programcı, 7. Derece dolu kadro olan Sosyolog kadrosunun kaldırılarak 3. Derece Sosyolog, 5. Derece dolu kadro olan Tekniker kadrosunun kaldırılarak 3. Derece Tekniker, 5. Derece dolu kadro olan Çözümleyici kadrosunun kaldırılarak 3. Derece Çözümleyici kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün 04.05.2021 Tarihli ve 4355 Sayılı Yazısı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
8.Dosya
 17-05-2021
14:00
 11  Zabıta müdürlüğünün covid19 pandemisi nedeni ile kullanamayacak olduğu 46.07.19.55. 03 .9.9 .5.06.05.07.90 diğerleri ödenek kaleminden 11.000.000,00 (onbirmilyon) TL ödeneğin düşülerek Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 46.07.19.04.01.3.9.5.03.02.03.02 Akaryakıt ve yağ alımları kalemine 600.000,00 –TL, 46.07.19.04.01.3.9.5.03.07.02.01 Bilgisayar yazılım alımları kalemine 250.000,00 -TL ve 46.07.19.04.01.3.9.5.03.05.09.90 Diğer hizmet alımları kalemine 4.500.000,00 –TL, Park ve bahçeler Müdürlüğünün 46.07.19.34.08. 1.0.5.03 .02 .09.01 kodlu Bahçe malzemeleri alım ile yapım ve bakım onarım gideri ödenek kalemine 4.000.000,00 TL ,Fen İşleri Müdürlüğünün 46.07.19.36.06.2.0.06.05.07.07 ödenek kalemli yol yapım giderleri kalemine1.650.000,00 TL ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler müdürlüğünün 04.05.2021 tarihli ve 4359 sayılı yazısı  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
9.Dosya
 17-05-2021
14:00
 12  Karaöz Mahallesinde Belediyemiz tarafından yapımına devam edilen halı sahaya Karaöz Isparta yolu üzerinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aksu Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet DİNEK'in isminin verilmesi ile ilgili park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.05.2021 Tarihli ve 4399 sayılı yazısı.  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  
10.Dosya
 17-05-2021
14:00
 13  Çamköy Mahallesi 104 ada 1 ila 12 parseller: 121, 122, 123 Adalar ve çevresinin konut, kamu hizmet alanı ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 08.03.2021 tarih 174 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 06.05.2021 tarihli ve 4402 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
11.Dosya
 17-05-2021
14:00
 14  Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçe gelir ve gider kesin hesabı ve taşınır kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2021 tarihli ve 3885 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2021 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .