Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 1958 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 02-09-2020
 1  Açılış ve Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-09-2020
 2  01.07.2020 ile 07.07.2020 tarihli meclis toplantı tutanaklarının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 02-09-2020
 3  Karaçalı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 üncü maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a Güncelleme Yasası ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 kişinin bilirkişi olarak seçilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.07.2020 tarih ve 622 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
1.Dosya
 02-09-2020
 4  Konak Mahallesi 13660 ada 2 ve 3 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.08.2020 tarih ve 715 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
2.Dosya
 02-09-2020
 5  Murtuna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 24 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve 3462 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
3.Dosya
 02-09-2020
 6  Fettahlı Mahallesi 102 ada 744 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü1nün 25.08.2020 tarih ve 3464 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
4.Dosya
 02-09-2020
 7  Macun tapulama sahasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve 3468 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
5.Dosya
 02-09-2020
 8  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 6. derece dolu kadro olan avukat kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece avukat kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli ve 3466 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
6.Dosya
 02-09-2020
 9  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 1. derece boş kadro olan Hukuk İşleri Müdür kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece Hukuk İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli ve 3467 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
7.Dosya
 02-09-2020
 10  Kurşunlu Mahallesi Patırlar mevkisiinde bulunan 173 ada 39 nolu tarla niteliğinde 3602,03 m2 yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait parsel üzerine yöre vatandaşlarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Sportif Tesis yapılması amacıyla Belediye Meclisimizin 03.10.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisi yapılmıştır. Söz konusu taşınmaz üzerine tahsis tarihinden bu yana Sportif Tesis yapılmadığından bahse konu taşınmazın yeniden değerlendirilmesi için Belediye Meclisimizin 03.10.2018 tarih ve 101 sayılı tahsis kararının iptal edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.07.2020 tarih ve 88 sayılı yazısı.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
8.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .