Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 8559 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 03-01-2020
10:00
 1  Açılış Yoklama.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-01-2020
10:00
 2  03.12.2019 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-01-2020
10:00
 3  5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi gereğince, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabi personellere 2020 yılı için ödenecek olan maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü'nün 12.12.2019 tarihli ve 829 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.12.2019 Tarihli Raporu.  Zabıta Müdürlüğü  
1.Dosya
 03-01-2020
10:00
 4  Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 5. derece dolu kadro olan şef kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece şef kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.12.2019 tarihli ve 1655 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.12.2019 Tarihli Raporu.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
2.Dosya
 03-01-2020
10:00
 5  Mülkiyeti Belediyemize ait Topallı Mahallesi 796 m2 yüzölçümlü 452 nolu parsel, 796 m2 yüzölçümlü 453 nolu parsel ve 453 nolu parsel içerisinde bulunan 290 m2 yüzölçmülü Aksu Toplallı Huriye-Musa ORHAN Aile Sağlığı Merkezi Binasının, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla, elektrik, içme suyu, bakım, onarımı tahsis edilene ait olmak üzere, Belediye başka amaçlarda kullanım kararı alınca boşaltmak şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendine istinaden Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz kullanım tahsisinin yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 177 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonun 10.12.2019 tarihli raporu  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
3.Dosya
 03-01-2020
10:00
 6  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2020 yılı içerisinde Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 606 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
4.Dosya
 03-01-2020
10:00
 7  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görev alacak üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 607 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
5.Dosya
 03-01-2020
10:00
 8  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2020 yılında hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2020 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 1658 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
6.Dosya
 03-01-2020
10:00
 9  İlçemizde faaliyet gösteren Aksu Belediyesi Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.12.2019 tarih ve 221 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
7.Dosya
 03-01-2020
10:00
 10  Macun Mahallesi 240 ada 6 parseldeki Tescilli Köy Enstitüsü Yapılarının ve Koruma alanın planlara işlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve 1277 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
8.Dosya
 03-01-2020
10:00
 11  İlçemiz Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 ha alana ilişkin Belediye Meclisi’mizin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Konak Mahallesi 13660 ada 2 ve 3 parseller üzerinde 08.05.2012 tarih ve 299 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onanmış plan değişikliği ile verilen yapılaşmaya ilişkin Kütle nizam müktesep hakların korunması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.12.2019 tarih ve 1309 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
9.Dosya
 03-01-2020
10:00
 12  Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet damperli kamyonet alınması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 652 sayılı yazısı.  Temizlik İşleri Müdürlüğü  
10.Dosya
 03-01-2020
10:00
 13  Aksu Belediyesi Personel A.Ş. nin 2019 yılı Mali Genel Kurulunda Belediyeyi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.12.2019 tarihli ve 2018 sayılı yazısı.  Mali Hizmetler Müdürlüğü  
11.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .