Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 3989 #

 

 Meclis Gündem Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Toplantı
Tarihi
Gündem
Sırası
Gündem Açıklaması Birimi Ek
 03-01-2019
10:00
 1  Açılış, Yoklama  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-01-2019
10:00
 2  03.12.2018 tarihli meclis toplantı tutanağının okunması.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
 03-01-2019
10:00
 3  Murtuna Mahallesi 168 ada 12 parsel nolu arsa niteliğinde 616,95 m2 yüz ölçümlü yerde, 8698/61695(86,98m2) Belediyemize ait hissenin 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden bulunduğu parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24.12.2018 tarih ve 147 sayılı yazısı ekinde bulunan Komisyon Raporları  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
1.Dosya
 03-01-2019
10:00
 4  380kV Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattına ait Teiaş tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 1403 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 07.12.2018 tarihli Raporu.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
2.Dosya
3.Dosya
 03-01-2019
10:00
 5  Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde bulunan 8. Derece dolu kadro olan Veteriner Hekim kadrosunun kaldırılarak, yerine 5. Derece Veteriner Hekim: 9. Derece dolu kadro olan Programcı kadrosunun kaldırılarak yerine 6. Derece Programcı: 8. Derece dolu kadro olan Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Mühendis: 7. Derece dolu kadro olan Çözümleyici kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Çözümleyici: 9. Derece dolu kadro olan Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Tekniker, 7. Derece dolu kadro olan Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 5. Derece Tekniker: 9. Derece dolu kadro olan Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Derece Teknisyen kadrolarının ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2018 tarihli ve 1803 sayılı yazısı ekinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.12.2018 tarihli Raporu.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
4.Dosya
 03-01-2019
10:00
 6  Belediyemiz Alaylı, Solak, Cihadiye, Pınarlı, Soğucaksu, Cumhuriyet, Konak, Kayadibi, Yenidumanlar ve Barbaros Mahallelerinin yeni açılan ya da mevcutta açılmış olup, Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmeyen yollara , vatandaşlarımızın eksik adres nedeniyle oluşan sıkıntılarından dolayı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69. maddesi ile adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik gereğince yeni Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 1661 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonunun 18.12.2018 tarihli raporu.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
5.Dosya
 03-01-2019
10:00
 7  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görev alacak üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 566 sayılı yazısı.  Yazı İşleri Müdürlüğü  
6.Dosya
 03-01-2019
10:00
 8  Belediyemiz Atatürk, Kumköy, Kundu, Macun ve Boztepe Mahallelerin sınırları içerisinde yeni açılan ya da mevcutta açılmış olup, Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmeyen yollara vatandaşlarımızın eksik adres nedeniyle oluşan sıkıntılarından dolayı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 69.maddesi ile adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik gereğince yeni Bulvar Cadde ve Sokak isimleri verilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2018 tarihli yazısı  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
7.Dosya
 03-01-2019
10:00
 9  İlçemizde faaliyet gösteren Aksu Belediyesi Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve205 sayılı yazısı.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
8.Dosya
 03-01-2019
10:00
 10  Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde yaklaşık 32 hektar alanın 1. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ait Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve 1421 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
9.Dosya
10.Dosya
 03-01-2019
10:00
 11  Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde yaklaşık 165 hektar alanın 2. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ait Şehir Plancısı Okan ATAK tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve 1420 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
11.Dosya
12.Dosya
 03-01-2019
10:00
 12  Aksu İlçesi Macun, Konak, Fatih Mahalleleri ve Çevrelerinde yaklaşık 365 hektar alanın 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ait Burhan KIZILÖZ tarafından Belediye Başkanlığına sunulan dosyasının görüşülmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.12.2018 tarihli ve 1419 sayılı yazısı.  Plan ve Proje Müdürlüğü  
13.Dosya
14.Dosya
 03-01-2019
10:00
 13  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2019 yılında hizmetine ihtiyaç duyulan kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personellere 2019 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2019 tarih ve 1805 sayılı yazısı.  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
15.Dosya

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .