Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

0 242
426 30 49

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı EKLER
03-06-2024
11:45
 89  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 2
 Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine (SODEM) üye olunması, Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrası gereğince, Aksu Belediye Başkanı İsa YILDIRIM’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında üyelik aidatının ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 88  KADROLAR HK.   
 1
 2
 Belediyemizde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kurulması oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 87  KADROLAR HK.   
 1
 2
 Belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 86  KADROLAR HK.   
 1
 2
 Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan I. derece boş kadro olan Etüd Proje Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine I. Derece Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan II sayılı boş kadro değişiklik cetveli oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 85  ARAÇ ALIMI   
 1
 2
 Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak VD Otomotiv Turizm Taş. Tar. Hay. Süt Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tarafından Belediyemize hibe edilen ve hibesi Başkanlık Makamınca uygun bulunan 50053 seri ve 24923 motor numaralı Komatsu D75A-1 marka dozerin Belediyemiz adına tescil edilmesi ve 2024 Mali yılı bütçesi Araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine, oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 84  SATIŞ   
 1
 2
 Antalya İli Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi 15498 ada 04 parsel nolu, Arsa niteliğinde, 1900,00 m² yüzölçümlü, 17/25(1292,00 m²) Aksu Belediyesine ait hissenin satışı yapılması için Aksu Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 numaralı 15498 ada 04 parsele ilişkin alınan kat karşılığı bina yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin kararın iptal edilmesine: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden Belediyemize ait hissenin satışının yapılmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesine ve satış işlemlerini yürütmek üzere Encümene ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 83  SATIŞ   
 1
 2
 Barbaros Mahallesi 297 ada 12 parsel nolu, Arsa niteliğinde 4.678,93 m² yüzölçümlü, 299/467893 (2.99 m²) Aksu Belediyesine ait hissenin: 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden bulunduğu parselde hissesi bulunan hissedara satışının yapılması ve satış için Encümene ve Belediye Başkanı'na satış yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
11:45
 82  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 2
 Belediye Meclisinin 03.06.2024 tarihli olağan meclis toplantısının 1. Birleşim 2. Oturumunda Üyelerden Hüseyin YILMAZ'ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 81  SATIŞ   
 1
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında ticari alan olan, Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi 13659 ada 1 parsel numaralı 6.274,81 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için satış kararı alınması ve satış işlemleri için de Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 80  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Belediyemizin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine (SODEM) üye olması, Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrası gereğince, Aksu Belediye Başkanı İsa YILDIRIM’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında üyelik aidatının ödenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 79  KADROLAR HK.   
 1
 1
 Belediyemizde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 78  KADROLAR HK.   
 1
 1
 Belediyemizde Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 77  KADROLAR HK.   
 1
 1
 Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 1. derece doş kadro olan Etüd Proje Müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 1. derece Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 76  ARAÇ ALIMI   
 1
 1
 V D Otomotiv Turizm Taş. Tar. Hay. Süt Ür. San. Tic. Ltd. Şti dilekçesinde firma adına kayıtlı bulunan 50053 seri ve 24923 motor numaralı Komatsu D75A-1 marka dozerin Belediyemiz adına tescil edilmesi ve 2024 Mali Yılı araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 75  PLAN   
 1
 1
 Aksu ilçesi, Kundu (Özlü) Mahallesini kapsayan 73 hektar alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu-Plan Notu Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 74  PLAN   
 1
 1
 Kemerağzı Mahallesi sınırları içerisinde 12996 ada 10 parsel güneyinde bulunan park alanında trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası tarafımıza sunulmuş olup, söz konusu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 73  SATIŞ   
 1
 1
 Altıntaş Mahallesi 15498 ada 04 no’lu parsele ilişkin ,arsa niteliğinde, toplam 1.900,00- m² yüzölçümlü, 17/25 hisse paylı Aksu Belediyesine ait 1.292,00-m2’lik hissenin satışına ilişkin: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satış kararı alınması ve satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı'na ve Encümen'e yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 72  SATIŞ   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi 297 ada 12 parsel numaralı, arsa niteliğinde, 4.678,93 m² yüzölçümlü, 299/467893 (2,99 m²) Aksu Belediyesine ait hissenin aynı parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 71  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 02.05.2024 ile 10.05.2024 tarihli olağan meclis toplantılarına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 70  SATIŞ   
 1
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında ticari alan olan Antalya İli Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesi 13659 ada 1 parsel numaralı 6.274,81 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için satış kararı alınması ve satış işlemleri için de Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili meclis üyeleri Mustafa ORUÇ, Abbas CAN, Bülent ŞAHİN ve Mustafa CEYLAN imzalı önergenin gündeme alınması oy çokluğu ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 69  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrası gereğince, Aksu Belediye Başkanı İsa YILDIRIM’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında üyelik aidatının ödenmesi konusu ile ilgili meclis üyeleri Mustafa ORUÇ, Abbas CAN, Bülent ŞAHİN ve Mustafa CEYLAN imzalı önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.  10-06-2024
03-06-2024
10:00
 68  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
  Belediye Meclisinin 03.06.2024 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Hüseyin YILMAZ'ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  10-06-2024

 

Yazıcı Dostu Sayfa