Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 12982 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
08-05-2019
10:00
 78  KESİN HESAP   
 2
 1
 2018 Mali Yılı Bütçe Gelir Gider Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
08-05-2019
10:00
 77  01 KARAR   
 2
 1
 31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinden sonra seçilen Belediye Meclis üyeleri arasından 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden başkan yardımcılığına atanan başkan yardımcılarına ödenecek olan ücretin Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü oranında brüt ücret olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
08-05-2019
10:00
 76  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarihli meclis toplantısı, Mesli Üyesi Süleyman ÖZGÜR'ün izinli sayılmasına karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı. Meclis Üyesi Süleyman ÖZGÜR'ün Gündemin 2. maddesine geçilmeden önce toplantıya katıldığı görüldü.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 75  İSİM BELİRLEME   
 1
 1
 İyi Parti Aksu Teşşkilatımızın önerisi ile Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ isminin adının büyüklüğünün taşıyabileceği bir caddeye verilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 74  İSİM BELİRLEME   
 1
 1
 Fatih Mahallesinde bulunan Akyüksekler Sokak isminin Şehit Sami AKYÜKSEK Sokak olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 73  ARAÇ ALIMI   
 1
 1
 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet açık kasa kamyonet tipi aracın satın alma ya da hibe yoluyla alınması konusunun görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 72  İSİM BELİRLEME   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş, Güzelyurt, Dumanlar, Güloluk Gökdere ve Hacıaliler Mahallelerinde yapılan çalışma sonucu yeni oluşturulan Bulvar, Cadde ve Sokak isimlerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 71  KESİN HESAP   
 1
 1
 Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe gelir gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 70  01 KARAR   
 1
 1
 İlçe halkımıza hizmet veren Belediyemize ait halı sahanın, daha fazla vatandaşımızın spor yapabilmesini teşvik etmek amacıyla ücretsiz hale getirilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 69  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemiz alacaklarının 6183 sayılı amme alacakları takibi usulü hakkındaki kanun gereği tahsil yapabilmesi için haciz konulan gayrimenkullerin satışında oluşturulacak komisyonda görev yapmak üze Asil üye olarak İbrahim KÖSEOĞLU Yedek üye olarak Kemal KARA seçildiler.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 68  01 KARAR   
 1
 1
 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanununun 90. maddesine göre Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda üye olarak görev yapmak üzere Asil üye olarak Kemal KARA Yedek üye olarak İbrahim KÖSEOĞLU seçildiler.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 67  01 KARAR   
 1
 1
 31.03.2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerinden sonra seçilen Belediye Meclis üyeleri arasından 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden başkan yardımcılığına atanan başkan yardımcılarına ödenecek olan ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 66  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz (Köseler) Mahallesi 14613 ada 464 (eski 1533 parsel) nolu parsel, bahçe niteliğinde, 890,61 m² yüzölçümlü, tamamı Aksu Belediyesi adına kayıtlı parselin, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendine istinaden 2289 Sayılı Köseler Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle, bedelsiz tahsisinin yapılması komisyonlardan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 65  PLAN   
 1
 1
 Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan itirazlardan 1, 7 ve 10 nolu itirazların İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle KABULÜNE, 12 nolu itirazın İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle KISMEN KABULÜNE, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ve 13 nolu itirazların İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle REDDİNE oy birliği ile karar verildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 64  PLAN   
 1
 1
 Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan itirazlardan, 6, 10 ve 11 nolu itirazların İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle KABULÜNE, 1, 2, 4, 5, 7, 36 ve 37 nolu itirazların İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle KISMEN KABULÜNE, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nolu itirazların İmar Komisyonu raporunda belirtilen gerekçelerle REDDİNE oy birliği ile karar verildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 63  PLAN   
 1
 1
 Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan itirazların İmar Komisyonunda belirtilen gerekçeler doğrultusunda tümünün REDDİNE oy birliği ile karar verildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 62  PLAN   
 1
 1
  Antalya İli, Aksu İlçesi, Topallı Mahallesinde Turizmi teşvik kanunun 7.maddesi uyarınca İmar komisyonu raporunda belirtilen tüm gerekçelerin Bakanlıklar düzeyinde irdelenmesi, bilhassa mülkiyet sorununun (3573 sayılı Zeytincilik Kanununun ilgili maddelerinden kaynaklı zeytinlik şerhleri, Orman sınırları ile ilgili sorunlar vb.) çözümüne yönelik Yasal zeminin oluşturulması ve akabinde İl İdare Kurulu tarafından onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının bölgeye değer katacak yeni plan kararları getirilmek suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca revize edilerek onandıktan sonra, İmar kanunu gereği uygulamaların (parselasyon, çap, ruhsat, vb.) belediyemizce devam ettirilmesine İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 61  01 KARAR   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "Birim Müdürlüğü ve Üstü Yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince: Celil GÖKÇEN ve Hakkı ÇOŞGUN' un Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildikleri meclisin bilgisine sunulmuştur.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 60  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 09.04.2019 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakta maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 59  İSİM BELİRLEME   
 1
 1
 Meclis üyeleri Yunus AKPINAR, Gökhan KAPLAN, Ramazan ÖZEN Selahatin ÖZ ve Harun HOR tarafından verilen önergenin gündemin 17. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 58  İSİM BELİRLEME   
 1
 1
 Meclis üyeleri Ahmet GÜLCÜ, Harun HOR, İbrahim ÇOŞKUN ve Kemal KARA tarafından verilen önergenin gündemin 16. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 57  ARAÇ ALIMI   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, Celil GÖKÇEN ve Hakkı ÇOŞGUN tarafından verilen önergenin gündemin 15. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 56  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, Celil GÖKÇEN ve Hakkı ÇOŞGUN tarafından verilen önergenin gündemin 14. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  15-05-2019
02-05-2019
10:00
 55  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli meclis toplantısı, Meclis Üyelerinin tamamının katıldığı anlaşılarak açılmıştır.  15-05-2019

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .