Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 11111 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
01-03-2019
11:30
 43  01 KARAR   
 1
 2
  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarih ve 90 sayılı kararı ile onanan Mandırlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 14477 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yer alan Otopark, Park ve Ticaret Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
11:30
 42  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 2
  Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarihli Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 2. Oturumunda Üyelerden mazeretlerini bildiren Burhan ÇELİK, Nedim DARICI, Mehmet SAPMAZ ve Nafiz AKSAY'ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 41  01 KARAR   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 ha alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 13 (onüç) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 40  01 KARAR   
 1
 1
 Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 54 (elli dört) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 39  01 KARAR   
 1
 1
 Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Aksu Belediye Meclisi’nin 04.01.2019 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 25.01.2019 tarih ila 25.02.2019 tarihleri arasında yapılan 7 (yedi) adet itirazın görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 38  PLAN   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Mandırlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 14477 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yer alan Otopark, Park ve Ticaret Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 37  BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ.   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesinde, 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. ve 8. Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince: yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 21910312830 Kimlik Numaralı Mustafa ÇETİN, 19333398784 Kimlik Numaralı Hurşit YILMAZ, 20764351064 Kimlik Numaralı Halil DUMAN, 22387296920 Kimlik Numaralı Hüseyin KAYA, 19924379048 Kimlik Numaralı Mehmet METİN ve 22414296022 Kimlik Numaralı Aşur KAYA bilirkişi seçildiler.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 36  BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ.   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Topallı Mahallesinde, 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. ve 8. Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/a maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince: yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 18673422586 T.C Kimlik Numaralı Musa ORHAN, 14956546482 T.C Kimlik Numaralı Mehmet YILMAZ, 26365167332 T.C Kimlik numaralı İbrahim YILDIZ, 18853416534 T.C Kimlik numaralı Salih ATLADI, 17341466990 T.C Kimlik numaralı Hüseyin ALKAN ve 16042510278T.C Kimlik numaralı Ramazan OSTAN bilirkişi seçildiler.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 35  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 05.02.2019 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakta maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 34  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, İbrahim KÖSEOĞLU ve Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ tarafından verilen önergenin gündemin 8. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 33  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, İbrahim KÖSEOĞLU ve Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ tarafından verilen önergenin gündemin 7. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 32  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, İbrahim KÖSEOĞLU ve Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ tarafından verilen önergenin gündemin 6. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  06-03-2019
01-03-2019
10:00
 31  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden mazeretini bildiren Burhan ÇELİK, Nedim DARICI, Mehmet SAPMAZ ve Nafiz AKSAY'ın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  06-03-2019

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .