Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 5337 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
04-09-2018
 96  01 KARAR   
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi son paragrafında: Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemez hükmü yer almaktadır. Belediyemize ait Antalya Halkbankası Güzeloba şubesinde bulunan 07000003 nolu hesabımızın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin son fıkrasında yer alan iş bu gelirlerin tahsili amacıyla kullanılmasına ve haczedilemezlik kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 95  PLAN   
 1
 1
 Mandırlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3263 parselle ilgili Fatih ÇETİN tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı dosyasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 94  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemizce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evine, kayıt için alınacak aylık ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 93  01 KARAR   
 1
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Kreş ve Gündüz Bakımevinin bina inşaatının yapımını üstlenen Şahin Harun KIRBIYIK isminin verilmesi ve Antalya Aksu Belediyesi Şahin Harun Kırkbıyık Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 92  ARAÇ ALIMI   
 1
 1
 Gündemin 6, 7 ve 8. maddelerinin toplu olarak görüşülmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 91  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
  Antalya İli Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi Patırlar Mevkiinde bulunan, 173 ada 39 nolu, tarla niteliğinde, 3602.03 m² yüzölçümlü, tamamı Aksu Belediyesi’ne ait parsel üzerine, yöre vatandaşlarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Sportif Tesis yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinin d. bendine istinaden resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 90  SATIŞ   
 1
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait Antalya İli Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi 164 ada 9 nolu parselde bulunan arsa niteliğindeki 555,00 m2 yüzölçümlü 31/111 (155,00 m2) hissenin aynı parselde hissesi bulunan hissedarlara satışının yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 89  PLAN   
 1
 1
 Macun Mahallesi sınırları içerisinde O25b-02c-3a Uygulama İmar Planı paftasına giren park alanlarında trafo planlaması amacıyla, Akdeniz Elektrik Dağıtım Tesis Müdürlüğü İnşaat ve Kamulaştırma Yöneticiliği tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyasının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 88  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 03.07.2018 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanaklarının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanaklarda maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
 87  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Hüseyin DEMİRKAPLAN ve İbrahim KÖSEOĞLU tarafından verilen önergenin gündemin 12. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-09-2018
04-09-2018
10:00
 86  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Hamza DENİZ, Burhan ÇELİK'in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı. Meclis üyesi İbrahim KÖSEOĞLU'nun gündemin 2. maddesinin görüşülmesi sırasında, maddenin oylamasından önce toplantıya katıldığı görüldü.  07-09-2018

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2018 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .