Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 17903 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
03-01-2020
12:30
 21  ÜCRET BELİRLEME   
 1
 2
 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğe” uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ncu maddesi gereğince hizmetine ihtiyaç duyulan ve kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 yılı içerisinde çalıştırılacak olan: Eğitmen'e 2.530,00 TL, Mühendis'e 4.130,00 TL, Mimar'a 4.130,00 TL, Avukat'a 3.820,00 TL, Kameraman'a 2.490,00 TL, Tekniker'e 3.280,00 TL, net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  
03-01-2020
12:30
 20  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 2
 Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli olağan meclis toplantısının 1. Birleşim 2. Oturumunda Üyelerden Turan ALMA'nın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 19  ÖNERGE   
 1
 1
 Aksu İlçemizde yapımı devam eden kent meydanı ve kaymakamlık binası önünde yer alacak olan parka ezelden ebede kadar Türk-İslam davasına gönül vermiş bu uğurda gözlerini kırpmadan gül bahçesine girercesine Dini, Vatanı ve Milleti için şehadetlik makamına erişmiş olan tüm şehitlerimize ithafen şehitler parkı isminin verilmesini ve Şehitler Parkı içerisinde yer alacak şekilde Türk-İslam Devlet Büyüklerimizin isimlerine yakışır büstlerinin ve yaşamış oldukları dönemleri tanıtan bilgilendirme tabelalarının yapılarak, gelecek nesillerimize kendi öz Milli ve manevi değerlerimizin yol göstermesi, ilham vermesi, örnek alınması hususunda ivedilikle çalışmalarının yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 18  ÖNERGE   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşkelerde imarsız durumda olan bazı parsellerin eski kadastro kayıtlarında arsalı ev sıfatıyla geçmesi sebebiyle vatandaşlarımızdan imarlı olmayan tarla vasfındaki yerlerinden imar parseliymiş gibi emlak vergisi alınmaktadır. Yan yana iki tarlanın birinde arsalı ev gözükmekte iken diğer tarla normal tarla olarak gözükmektedir. Her iki arazinin içinde de kullanım aynıdır. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi ve imarsız alanların tarla olarak emlak vergisini ödemesinin sağlanması konusunun görüşülmek üzere İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 17  ÖNERGE   
 1
 1
 İlçemizde emekli, yaşlı ve mağdur vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla merkezi bir parkımızın içinde onların rahatça zaman geçirebileceği, içinde mescidi olan küçük bir kütüphanesi vb. gibi sosyal faaliyet alanlarının bulunduğu bir tesisin yapılması konusunun görüşülmek üzere İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 16  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 Aksu Personel A.Ş.'nin 2019 mali genel kurulu yapılacağından: Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 50035491-431.04.E 44345462 sayılı yazılarına istinaden Aksu Personel A.Ş. 2019 Yılı Genel Kurulunda Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı Halil ŞAHİN'in Genel Kurula katılmasına oy birliği ile karar verildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 15  ARAÇ ALIMI   
 1
 1
 Yunus Mubin AVKAROĞULLARI (TABİAT GERİ DÖNÜŞÜM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ) dilekçesinde firma adına kayıtlı bulunan 07 BGA 50 plakalı, 4D34M09429 motor numaralı ve NLTFE83PC01004064 şasi numaralı 2009 model damperli kamyoneti Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe edeceğini belirtmiştir. 237 sayılı taşıt kanununun 10. Maddesine göre :'Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekil olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereğince aracın Belediyemiz adına tescil edilmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 14  PLAN   
 1
 1
 İlçemiz Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 365 hektarlık alana ilişkin Belediye Meclisimizin 04.01.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Konak Mahallesi 13660 ada 2 ve 3 parseller üzerinde 08.05.2012 tarih ve 299 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onanmış plan değişikliği ile verilen yapılaşmaya ilişkin Kütle nizam müktesep hakların korunması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 13  PLAN   
 1
 1
 Macun Mahallesi 240 ada 6 parseldeki Tescilli Köy Enstitüsü Yapılarının ve Koruma alanının planlara işlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi için İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 12  YARDIM   
 1
 1
 İlçemizde değişik spor dallarında faaliyet gösteren Aksu Belediyesi Spor Kulübüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince kulübün faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardım yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 11  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TESPİTİ   
 1
 1
 2020 yılı içerisinde hizmetine ihtiyaç duyulan: 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe" uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek personellere 2020 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 10  DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 5 kişiden oluşması kabul edilen denetim komisyonu üyeliğine İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Ali Alpay BİLGE, Yunus AKPINAR ve Ahmet OKUDAN seçildiler.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 9  MECLİS ÇALIŞMA TAKVİMİ   
 1
 1
 Belediye meclisinin , 2020 yılı içerisinde AĞUSTOS ayında tatil yapması oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 8  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Topallı Mahallesi 452 nolu, 796 m2 yüz ölçümlü parsel, 453 nolu 796 m2 yüzölçümlü parsel ve 453 parsel içerisinde bulunan 290 m2 yüz ölçümlü, Aksu Topallı Huriye-Musa ORHAN Aile Sağlığı Merkezi Binası'nın, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla elektrik. içme suyu, bakım, onarımı tahsis edilene ait olmak üzere, Belediye başka amaçlarda kullanım kararı alınca boşaltmak şartıyla: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne 25 (Yirmi Beş) yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 7  KADROLAR HK.   
 1
 1
 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince: 5. Derece dolu kadro olan Şef kadrosunun kaldırılarak, yerine 3. derece Şef Kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 6  ZABITA MAKTU MESAİSİ   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, maktu fazla mesai ücreti olarak 559,00 Türk Lirası ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 5  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 03.12.2019 tarihli olağan meclis toplantısına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 4  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ali Alpay BİLGE, Kemal KARA, Emin ÇAĞLAR ve Osman SARI tarafından verilen önergenin gündemin 16. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 3  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ramazan ÖZEN, Nevzat AKCAN, Harun HOR, Ahmet GÜLCÜ, Yunus AKPINAR ve Gökhan KAPLAN tarafından verilen önergenin gündemin 15. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 2  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ramazan ÖZEN, Nevzat AKCAN, Harun HOR, Ahmet GÜLCÜ, Yunus AKPINAR ve Gökhan KAPLAN tarafından verilen önergenin gündemin 14. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  09-01-2020
03-01-2020
10:00
 1  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli olağan meclis toplantısı, Meclis Üyesi Turan ALMA'nın izinli sayılmasına oy biriliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  09-01-2020

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2020 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .