Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 16922 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-11-2019
12:00
 151  01 KARAR   
 1
 2
 Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerindeki yapıların yol boyu ticari olarak teşekkül ettiği kararının alınması İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
12:00
 150  01 KARAR   
 1
 2
 Aksu İlçesi sınırları içerisinde yapı ruhsatı düzenleme aşamasında oluşan sorunların çözümüne yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirtilen plan notu kararlarının alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Hükümleri oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
12:00
 149  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 2
 Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısının 1. Birleşim 2. Oturumunda Üyelerden Nevzat AKCAN ve Ramazan ÖZEN'in izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 148  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın ev yapmasıyla alakalı ciddi zorklukları ve problemleri vardır. Bu zorlukları ve problemlerin aşılması kırsal hayatın ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi, şehre göçün önlenmesi, kırsal hayatın özendirilmesi gibi konularda belediyemizin öncü olması adına: köyde kendi tapu sınırları içine ev yapmak isteyen vatandaşa şartları ve özellikleri belediyemizce belirlenecek bölge halkının kullanıma, örf ve adetlerine uygun yapıların bütün mimari, elektrik, statik gibi projelerin belediyemizce hazırlanarak verilmesi ve ruhsat aşamasında herhangi bir ücret alınamaması konusunun görüşülmesi için İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 147  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisindeki Kemerağzı-Kundu Turizm Planlama Bölgesi kapsamında kalan Yaşar Sobutay Bulvarı üzerindeki ana yola cephe konut alanlarında zemin katlar asma katlı dükkan olarak teşekkül etmiştir. Ancak 45 metrelik anayol üzerinde Acısı çayına kadar olan hat üzerinde sadece 12298 ada 9 ve 11 nolu parseller yapılaşmamıştır. Bu parsellerinde aynı koşullarda yapılaşabilmesi için Belediye Meclisimizce 03.07.2017 tarih 30113 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. maddesinin (f) fıkrasının 1. bendinde "(Değişik: RG-25/7/2019-30842) İlgi İdare Meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin: zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlerında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otpark ihtiyacını karşılamak kaydıyla gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir." denilmektedir. Bu madde uyarınca meclisimiz tarafından Yaşar Sabutay Bulvarının yol boyunca ticari alan olması konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 146  KADROLAR HK.   
 1
 1
 22.02.2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinde yer alan “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü gereğince: 5. derece dolu kadro olan tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 3. derece tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili hazırlanan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 145  TAHSİS VEYA KİRALAMA   
 1
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait Yurtpınar Mahallesi 13571 ada 105 parsel üzerinde Mustafa Kemal ATATÜRK Caddesi 13571 ada 105 parsel içerisinde No: 235-A nolu 100 m2 dükkanı, 235-B nolu 150 m2 depoyu ve 1000 m2 lik depo alanını, yöre vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması, resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi (d) bendine istinaden 2960 Sayılı Yurtpınar Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz kullanım tahsisinin yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 144  01 KARAR   
 1
 1
 Çamköy Mahallesi Muhtarı Mustafa KARAÇALI'nın 19.09.2019 tarihli ve 2584 kayıt numaralı dilekçesi ile 67 Sokak ve civarında yaşayan vatandaşların tapularının Çamköy olarak geçtiği ve mahalle olarak Cihadiye sınırları içerisinde kaldığı belirtilerek yaşanan sorunun sınır değişikliği yapılarak çözülmesi istenilmektedir. Bu nedenle Çamköy Mahalle Muhtarı Mustafa KARAÇALI'nın sınır değişikliği talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 143  PLAN   
 1
 1
 Aksu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığına sunulan Fettahlı Mahallesi’nde Eğitim Alanları planlanmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2019 tarihli ve 568 sayılı kararı ile onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 142  PLAN   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisinde, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında bır takım sorunların oluşması nedeni ile sorunların çözümüne yönelik plan notu kararlarının alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Hükümleri teklifinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 141  SEÇİMLER   
 1
 1
 Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilen Selahattin ÖZ'ün 21.10.2019 tarihli dilekçesi ile İYİ Partiden ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa etmesinden dolayı, eksilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üye dağılımına göre İYİ Parti Grubundan açık oyla kalan süreyi tamamlamak üzere İYİ Parti Grubundan Meclis Üyesi Ahmet GÜLCÜ seçildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 140  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 01.10.2019 ve 15.10.2019 tarihli olağan meclis toplantıları ile 21.10.2019 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanaklarında maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 139  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ramazan ÖZEN, Harun HOR, Ahmet GÜLCÜ, Yunus AKPINAR ve Gökhan KAPLAN tarafından verilen önergenin gündemin 10. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 138  01 KARAR   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, Hakkı ÇOŞGUN, Pınar UĞUR ve Emin ÇAĞLAR tarafından verilen önergenin gündemin 9. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  13-11-2019
05-11-2019
10:00
 137  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden Nevzat AKCAN'ın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  13-11-2019

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2019 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .