Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 25721 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-06-2017
10:00
 67  YETKİ VERİLMESİ   
 2
 1
 ''Antalya İli, Aksu İlçesi, Altıntaş (Keşirler-Güzeloba) ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar, Karaçalı ve Kemerağzı Mahallelerinin bir kısmında 1993 ile 2000 yılları arasında 2009 yılında Aksu belediyesine devrolan Mülga Çalkaya Belediyesi tarafından: birden fazla yaptırılan yolsuz ve hatalı imar uygulamaları ile kamulaştırma işlemleri sürecinde, Maliye Hazinesinin mahkemelerce kesinleşen zararlarının tazmini, devam eden ve açılması muhtemel davaların önüne geçilmesi, Aksu Belediyesi’nin hizmetlerinin arttırılması için hukuki ve mali yükünün kaldırılması ile vatandaşlarımızın imar planlarından kaynaklanan uzun bekleyişlerin sonlandırılması amacı ile: rapor ekinde bulunan: " 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6306 sayılı Kanun ile 178 Sayılı Maliye Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki KHK’ ye dayanılarak hazırlanan " Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Aksu Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan sulhnamenin imzalanması, sorunların çözümü için sulhname kapsamında belirtilenen sahada kalan Aksu Belediyesine ait ekli listedeki taşınmazlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri , devir işlemleri ve sulhnameyi imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek: Devre konu taşınmazların listesi 8 sayfa ve sulhname)  07-06-2017
05-06-2017
10:00
 66  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
  Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarihli meclis toplantısının , birinci oturumu, meclis üyelerinden Ercan AK, Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ, Özay KARABULUT, Nafiz AKSAY, Ahmet HATİPOĞLU ve Osman SARI'nın izinli sayılmasına karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 65  BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ.   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Kayadibi Mahallesinde, 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince: yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 30982011756 Kimlik Numaralı Adnan BICIOĞLU, 10741686340 Kimlik Numaralı Yusuf NOYAN, 29986044990 Kimlik Numaralı Osman ÇİÇEK, 10486694884 Kimlik Numaralı Mustafa SAVUN, 10714687206 Kimlik Numaralı Süleyman NOYAN ve 10441696304 Kimlik Numaralı Ramazan SAVUN bilirkişi seçildiler.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 64  BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ.   
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde, 6292 sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince: yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 26266169244 Kimlik Numaralı Bayram GÜDE, 26080175414 Kimlik Numaralı Mustafa TUNÇ, 22984278046 Kimlik Numaralı Mehmet Ali KARAKIŞ, 10549693052 Kimlik Numaralı Ömer AKÇAY, 22300301540 Kimlik Numaralı Mehmet AKYİĞİT ve 20902346310 Kimlik Numaralı İsmail DUYAN bilirkişi seçildiler.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 63  KARAR   
 1
 1
 Gündemin 5,6,7 maddelerinin toplu olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verilerek, Gündemin 5. Maddesinin Plan Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesi oy çokluğu ile , Gündemin 6. ve 7. maddesinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 62  DEVİR   
 1
 1
 Belediyemiz sınırları içerisinde mezarlık vasıflı Karaçalı Mahallesi'nde bulunan 13336 ada 43 parsel numaralı taşınmazın Belediye Meclisinin 02.12.2015 tarih ve 137 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesine yapılan tahsisinin iptal edilerek, Karaçalı Mahallesinde bulunan 13336 ada 5, 37 ve 43 parsel, Kemerağzı Mahallesinde bulunan 13366 ada 3 parsel, Macun Mahallesinde bulunan 263 ada 1 ve 2 parsel ile 264 ada 1 parsel, Murtuna Mahallesinde bulunan 13588 ada 176 ve 235 parsel, 13591 ada 6 parsel, 13593 ada 105 parsel, Yenidumanlar Mahallesinde bulunan 13149 ada 33 parsel olmak üzere mülkiyeti Belediyemize ait toplam 12 (on) adet taşınmazın , 5393 sayılı Belediye kanunun 18. maddesinin ( e ) bendi ile 75. maddesinin ( d ) bendine istinaden resmi işlemlerin aksamadan yerinde yürütülmesi maksadıyla, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir edilmesi ve devir işlemlerinin yapılması için de Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 61  KİRAYA VERİLME   
 1
 1
 Güzelyurt Mahallesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığından 29 yıllığına kiralanan 42,1 Hektar " Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR Mesire Alanı " içerisinde, yapılacak olan 2 adet kır kahvesi, 2 adet kır lokantası, 8 adet büfe, 7 adet yöresel ürünler satış ünitesi, 1 adet ipli macera alanı, 1 adet paintball alanı ve 1 adet manej alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunun Ek 8'inci Maddesi, Mesire Yerleri Yönetmeliği ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden, 25 yıl süre ile, Yapım Karşılığı İşletme Hakkının Kiralanması, Kiralama işlemlerinin yapılması için Encümene, Sözleşme yapmak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 60  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 03.05.2017 ve 05.05.2017 tarihli Meclis Toplantılarına ait tutulan toplantı tutanaklarının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanaklarda maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 59  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ahmet AYDOĞMUŞ, Ercan AK ve İbrahim KÖSEOĞLU tarafından verilen önergenin gündemin 9. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 58  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Ahmet AYDOĞMUŞ, Ercan AK ve İbrahim KÖSEOĞLU tarafından verilen önergenin gündemin 8. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 57  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Hamza DENİZ, Burhan ÇELİK ve Bilal DURMUŞ tarafından verilen önergenin gündemin 7. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 56  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, İbrahim KÖSEOĞLU, Ercan AK ve Bilal DURMUŞ tarafından verilen önergenin gündemin 6. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 55  ÖNERGE   
 1
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, İbrahim KÖSEOĞLU ve Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ tarafından verilen önergenin gündemin 5. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  07-06-2017
01-06-2017
10:00
 54  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
  Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihli meclis toplantısı, meclis üyelerinden Osman SARI' nın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-06-2017

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2017 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .