Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 23038 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
05-04-2017
11:10
 45  01 KARAR   
 1
 2
 Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi 2306 ada 4 parselde bulunan Belediye hizmet binası bahçesinin ( 2 x 3 ebadında ) 6 m²’lik kısmının ATM yeri olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden, T.C. Ziraat Bankası A. Ş. Antalya-Aksu Şubesi’ne 10 yıla kadar kiraya verilmesi , kiralama işleminin yapılması için Encümene ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 44  01 KARAR   
 1
 2
 Karaöz Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte, Yeşilkaraman, Kayadibi Mahalleri ile Serik İlçesine bağlı Kırbaş Mahallesinde de bulunan çok sayıda vatandaşımızın yararlanacağı bir hizmeti yerine getirmek amacıyla Karaöz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ek Hizmet Binasında PTT Acenteliği açılması , acentelik işlemlerinin Belediyemiz tarafından yerine getirilmesi bu hususlarda PTT Baş Müdürlüğü adına 50.000,00 -TL süresiz teminat verilmesi , sözleşme imzalanması ve diğer tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 43  SEÇİMLER   
 1
 2
 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesi ve meclis çalışma yönetmeliğin 20. maddesi gereğince bir yıl süre görev yapmak üzere gizli oyla Belediye Encümenine iki üye seçiminin yapılması için meclis üyelerine zarf ve oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Hakkı ÇOŞGUN'un (13 oy), Ferit ÖZÇELİK'in (15 oy), Osman SARI'nın (9 oy ), Hakkı AY'ın (9 oy ) aldığı görüldü. Encümen üyeliğine Hakkı ÇOŞGUN ve Ferit ÖZÇELİK seçildiler.  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 42  SEÇİMLER   
 1
 2
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince grupların ortak önerisi olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev alacak üye sayısının, beş kişi olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev alacak üye sayısının beş kişi olması oy birliği ile kabul edildi. Komisyonda görev yapmak üzere Ak Parti Grubu tarafından Nedim DARICI, Burhan ÇELİK, Özay KARABULUT, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından Kadir ŞAHPAZ, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından Mustafa ORUÇ önerildi. Yapılan oylama neticesinde Ak Parti grubundan Nedim DARICI, Burhan ÇELİK, Özay KARABULUT, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Kadir ŞAHPAZ , Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Mustafa ORUÇ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 41  SEÇİMLER   
 1
 2
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince grupların ortak önerisi olarak İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev alacak üye sayısının, beş kişi olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev alacak üye sayısının beş kişi olması oy birliği ile kabul edildi. Komisyonda görev yapmak üzere Ak Parti Grubu tarafından Hamza DENİZ, Mehmet SAPMAZ, Bilal DURMUŞ, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu tarafından Hakkı AY, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından Yusuf KUMBUL önerildi. Yapılan oylama neticesinde Ak Parti grubundan Hamza DENİZ, Mehmet SAPMAZ, Bilal DURMUŞ,Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Hakkı AY, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Yusuf KUMBUL İmar Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler.  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 40  ARAÇ ALIMI   
 1
 2
 Belediyemiz Spor Kulübünde sporcuların spor müsabakalarına taşınmasında kullanılmak üzere bir adet 20 kişilik minibüs tipi bir araç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespitinde ve diğer kültürel ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet 5 kişilik minivan tipi bir aracın alınması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
11:10
 39  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 2
 Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşim, 2. Oturumu üyelerden Ramazan KIZILKAYA ve İsmail DANACI'nın izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilerek, yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 38  KİRAYA VERİLME   
 1
 1
 Antalya İli Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesi 2306 ada 4 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası bahçesinin (2 x 3 ebadında), 6 m²’lik kısmının ATM yeri olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine istinaden, T. C. Ziraat Bankası Antalya Aksu Şubesi’ne 10 yıla kadar kiralanması, işlemlerin yapılması için encümene, sözleşme yapmak için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesi ve toplantıya ara verilerek aradan sonra Komisyon Raporlarının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 37  01 KARAR   
 1
 1
 Karaöz Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın dışında İlçemize bağlı bulunan Yeşilkaraman, Kayadibi Mahalleri ile Serik İlçesine bağlı Kırbaş Mahallesinde de bulunan çok sayıda vatandaşımızın yararlanacağı bir hizmeti yerine getirmek amacıyla Karaöz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ek Hizmet Binasında PTT Acenteliği açılması , acentelik işlemlerinin Belediyemiz tarafından yerine getirilmesi bu hususlarda PTT Baş Müdürlüğü tarafından istenilen miktarda ve süresiz teminat verilmesi , sözleşme imzalanması ve diğer tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve toplantıya ara verilerek aradan sonra komisyon raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 36  01 KARAR   
 1
 1
 Belediyemize ait inşaatların yapımını gerçekleştirmek ve bütün Belediye Hizmetlerini yürütmek üzere: Belediyemiz bünyesinde Belediye Şirketi kurulması ile ilgili gerekli çalışmanın yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 35  KADROLAR HK.   
 1
 1
 5 Derece dolu kadro olan Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edildi.( Eki: III sayılı Dolu Kadro değişiklik cetveli )  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 34  FAALİYET RAPORU   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41.maddesi gereği, 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 33  DENETİM KOMİSYONU RAPORU   
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.Maddesi gereğince hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Meclisin Bilgisine sunuldu.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 32  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 02.03.2017 tarihli Meclis toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanakta maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-04-2017
05-04-2017
10:00
 31  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşim 1. Oturumu, meclis üyelerinden Ramazan KIZILKAYA ve İsmail DANACI'nın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-04-2017

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2017 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .