Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 35580 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
02-03-2018
16:00
 38  01 KARAR   
 2
 1
 Türkiye Cumhuriyeti Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Karanlık Sokak Aksu'da Güneş Doğuyor” başlıklı bir proje başvurusunun sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, Proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye “Belediye Başkanı Halil ŞAHİN”nin yetkili kılınması oy birliği ile karar verildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 37  01 KARAR   
 2
 1
 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Belediyemize ait kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan taşınır, taşınmaz tüm malların akarların Banka hesaplarının, proje karşılığı elde edilen gelirler, şartlı bağışlar, vergi resim harç ve katılım paylarının, para hükmünde olan değerler ile hak ve alacaklarının, Belediyemize ait Ziraat Bankası Aksu Şubesinde bulunan 39306762 - 5001, 39306762 - 5007, 39306762 - 5011, 39306762 - 5013, 39306762 -5018, 39306762 - 5031, 39306762 - 5032, 39306762 - 5036, 39306762 - 5038, 39306762 - 5026 nolu hesaplar ile Halkbankası Güzeloba şubesinde bulunan 07000002 nolu hesabımızda bulunan paralar ile Belediyemizin kullanmakta olduğu tüm araç, gereç, iş makinelerinin "kamu hizmetinin tahsisine oy birliği ile karar verildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 36  01 KARAR   
 2
 1
 Aksu İlçesi Çalkaya Mahallesinde 226 Ada 4 parselin içerisine Kültür Merkezi yapımıyla ilgili olarak borçlanma konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 35  İSİM BELİRLEME   
 2
 1
 Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 145 Sayılı Kararı ile Antalya Havalimanı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Güzelyurt Şehir Ormanı alanına verilen "Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR Mesire Alanı” isminin “Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR Şehir Ormanı” olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 34  KREDİ   
 2
 1
 Belediyemizin devam eden yatırımlarından olan imar yolları ile mahalle ve bağlantı yolları alt temel plentmiks malzeme ve bütümlü sıcak karışımlı asfalt yapımı işinin planlanan sürede bitirilmesi amacıyla ilgili yatırım ödemelerinde kullanılmak üzere talep edilen kredi kullanımı oy çokluğu ret edildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 33  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 2
 1
 01.02.2018 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanaklarda maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 32  ÖNERGE   
 2
 1
 Meclis üyeleri, Yaşar SÖZEN, Nedim DARICI ve Ahmet AYDOĞMUŞ tarafından verilen önergenin gündemin 7. maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.  08-03-2018
02-03-2018
16:00
 31  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 Belediye Meclisinin İkinci Birleşim, Birinci Oturumu olan 02.03.2018 tarihli olağan meclis toplantısı, Mazaretini yazılı olarak bildiren Meclis Üyesi İsmail DANACI'nın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  08-03-2018
01-03-2018
10:00
 30  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarihli olağan meclis toplantısı Divan katiplerinden bir asil ile iki yedek üyenin toplantıya katılmamasından dolayı Meclis Başkanlık Divanı oluşturulamadığından 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısı 02.03.2018 Cuma günü saat 16:00'da yapılmak üzere Belediye ve Meclis Başkanı Halil ŞAHİN tarafından kapatıldı.  08-03-2018

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2018 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .