Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik
3D Secure

VakıfBank

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 38562 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
04-05-2018
10:00
 71  KREDİ   
 2
 1
 Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere kullanılmak üzere Kamu bankaları veya özel bankalardan 4.000.000,00 TL. kredi kullanılmasına kullanılacak olan kredi için gerekli evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Halil ŞAHİN'e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.  
04-05-2018
10:00
 70  KESİN HESAP   
 2
 1
 2017 Mali Yılı Bütçe Gelir Gider Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
04-05-2018
10:00
 69  PLAN   
 2
 1
 Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Tahtabelen ve Kötekli Mevkiilerinin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 27.03.2018 tarih ile 25.04.2018 tarihleri arasında yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekli ile reddine oy birliği ile karar verildi.  07-05-2018
04-05-2018
10:00
 68  PLAN   
 2
 1
 Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde 77 ha ‘lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 270 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 27.03.2018 tarih ile 25.04.2018 tarihleri arasında yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekli ile reddine oy birliği ile karar verildi.  07-05-2018
04-05-2018
10:00
 67  PLAN   
 2
 1
 Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın 5.5 hektarlık kısmında Eğitim alanı, ticaret alanı, 30 metrelik taşıt yolu ve park yeşil alan planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 13.04.2018 tarih ve 461 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır.Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Okul alanının Kuzeybatı kısmında kalan 13248 ada 1 parsel sınırı ile ada kenar çizgisinin söz konusu parsele girmeyecek şekilde düzenlenmesi şartıyla oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
04-05-2018
10:00
 66  AÇILIŞ YOKLAMA   
 2
 1
 Belediye Meclisinin İkinci Birleşim, Birinci Oturumu olan 04.05.2018 tarihli olağan meclis toplantısı, Mazaretlerini bildiren Meclis Üyeleri Ferit ÖZÇELİK, İsmail DANACI ve Mustafa ORUÇ'un izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 65  YETKİ VERİLMESİ   
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin “d” bendi ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesi uyarınca Belediye hizmetlerinde kullanmak üzere Kamu bankaları veya özel bankalardan 4.000.000,00-TL. kredi kullanılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 64  KESİN HESAP   
 1
 1
 Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe gelir gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 63  PLAN   
 1
 1
 Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde Tahtabelen ve Kötekli Mevkiilerinin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 27.03.2018 tarih ile 25.04.2018 tarihleri arasında yapılan 2 (iki) adet itiraz konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 62  PLAN   
 1
 1
 Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde 77 ha ‘lık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 270 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süreci olan 27.03.2018 tarih ile 25.04.2018 tarihleri arasında yapılan 1 (bir) adet itiraz konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 61  PLAN   
 1
 1
 Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parselin kuzeyindeki tescil harici alanın 5,5 hektarlık kısmında eğitim ve ticaret alanı plan kararlarını kapsayacak şekilde hazırlanarak, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığına sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 60  PLAN   
 1
 1
 Fettahlı Mahallesi sınırları içerisinde 102 ada 684 parselin bir kısmının " Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı " olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesinin 05.02.2018 tarih ve 162 sayılı Meclis kararı ile onanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 59  PLAN   
 1
 1
  Fatih Mahallesi 13419 ada 86 parselin " Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı olarak " planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesinin 05.03.2018 tarih ve 264 sayılı Meclis Kararı ile onanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazı İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oy birliği kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 58  MECLİS TUTANAK ÖZETİ   
 1
 1
 03.04.2018 tarihli Meclis Toplantısına ait tutulan toplantı tutanağının okunmuş gibi kabul edilmesi ve tutanaklarda maddi bir hatanın bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.  07-05-2018
02-05-2018
10:00
 57  AÇILIŞ YOKLAMA   
 1
 1
 Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli olağan meclis toplantısı, Üyelerden İsmail DANACI'nın izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.  07-05-2018

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 2003 - 2018 Her hakkı saklıdır, Aksu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetidir .